Sineklerin Tanrısı

FİYAT BİLGİSİ

Fiyat Bilgisi Yükleniyor


Kitap ile ilgili henüz yorum yapılmamış.

- 30/03/2017 01:30

...ama insandılar ne de olsa ve derin gecenin korkuları pusu kurmuş, saldırıya geçmek üzereydi.


- 06/09/2017 07:19

Okuyucular, Sineklerin Tanrısında kötülüğün insan yaratılışında doğuştan var olduğu görüşünün savunulduğu kanısına varıp dehşete kapılmıştır. Okuyucuların duydukları bu dehşeti doğal saymalı çünkü çocukların tertemiz birer melek oldukları konusunda, yanlış olduğu kadar da yaygın bir inanç vardır. SONSÖZ MİNA URGAN


- 29/07/2017 11:30

Hem kendi kişisel acılarını anımsıyorlar, hem de evrensel bir acıya katılıyorlardı.


- 02/09/2017 15:30

Yaşamları öylesine dopdoluydu ki, umuda gerek duymuyorlar, umudun ne olduğunu unutuyorlardı o sırada.


- 03/06/2017 04:30

Sineklerin Tanrısı kahkahalar atarak ," Sen biliyordun değil mi? Sizlerin bir parçası olduğumu biliyordun?(...) Her şeyin bozulmasının nedeniyim ben . Bunu biliyorsun değil mi?


Tüm alıntıları göster

Kitap Bilgileri

Kitap Yazarı William Golding
Yayınevi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
ISBN 9789754582901
Sayfa Sayısı 262
Tür # #


"Sineklerin Tanrısı, günümüzde bir atom savaşı sırasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindekikorkunç bir gerçeği oratya koymalarını dile getirir. Konusu, R.M. Ballantyne'ın Mercan adası gibi, eşsiz bir mercan adasının cenneti andıran ortamında başlayan bu roman, Çağdaş toplumlardaki çöküntünün, insan yaradılışındaki köklerini gözönüne sermek amacıyla Mercan Adası'ndaki duygusal iyimserlikten apayrı bir yönde gelişir. Uygar insanın yüreğinde gizlenen karanlığı deşerken Sineklerin Tanrısı; daha çok Conrad'ın kısa romanı Karanlığın Yüreği'ni andırır. Golding'in romanındaki çocuklar da başlangıçta tıpkı kurtz gibi, uygar toplumun baskılarından uzak bie örnek düzen kurmak isterlerken,gitgide hayvanlaşır, korkunç bir kişiliğe bürünürler. Bu yönüyle Sineklerin Tanrısı'nın Mercan adası ile öbür ıssız ada serüvenlerinden ayrıldığı en önemli nokta, ıssız ada yaşamın çetin güçlüklerini ya da mutluluğunu anlatmaktan daha çok, bir insanlık durumunu, kişiler arasında çatışma aracılığıyla ortaya koymaya çalışmasıdır."

Akşit Göktürk